Austin Osman Spare'in çoklu kimliği üzerine

30 Aralık 1886 doğumlu Austin Osman Spare, çocukluğundan beri sanatın her dalına olan ilgisi ve tutkusuyla geniş hayal dünyasını harmanlayan, özel yetenekleriyle genç yaşta keşfedilmiş bir İngiliz sanatçıdır. Aynı zamanda 20. yüzyıl okültizminin en etkili ve yenilikçi figürlerindendir. Psişik yetenekleri ve yaratıcılık odaklı keşifleri ile hem kendi zamanı hem de günümüz için geleneksel okültizmden kökten kopan bir çalışma penceresine sahiptir.

Grotesk ve hayal gücünü zorlayan şekilde ele alınmış insan figürleri ve sihirli sembolleriyle ünlenen sanatçı, farklı ilgi alanları ve eğilimleriyle Londralı entelektüeller arasında yerini almış, aynı zamanda Chaos Magick[1] olarak bilinecek Batı okültizminin temel taşlarından birinin fikir babası olmuştur. İlham kaynağının zihnin bilinçsiz kısmı olduğuna inanarak, zihnin bilinçli kısmının bu yüzden işe yaramaz olduğunu, sadece kişisel arzularla bu ayrımın güçlendirilmesine hizmet ettiğini savunan sanatçı; otomatik yazım, otomatik çizim ve sigil [2] sembolleriyle, bilincli ve bilinçsiz benlik üzerinden oluşturduğu bir biçemle önemli eserler vermiştir.

St. Agnes Katolik kilisesine bağlı okula gittiği sırada , ilk çizimlerinin çoğunun geleneksel ve dini temalar gösterdiği, Doğu mistisizmi, Teozofi ve Spiritüalizme[3] karşı ilgisinin şekillendiğini söylemek mümkündür. Teozofi aslında, Spare’ın ontolojisinin[4], özellikle de sanatçının Modus Operandisinin[5] temelini oluşturan otomatizmin oynadığı merkezi rolün gelişiminde, önemli bir etki olacaktır.

Yazar kimliğini 1904’deki ilk kitabı Earth Inferno’yu[6] yayınlayarak edinen Spare, aslında gündemini mistik, grotesk, karanlık bir içeriğe sahip bu eserle ortaya koyar. 20. yüzyıl ezoterik çalışmalarında bir klasik olarak kabul edilen The Book of Pleasure (Self Love) Psychology of Ecstasy[7], tüm geleneksel ritüel praksis[8] kavramlarını silip süpürmüştür.

Yapıtlarının kaynağını Art Nouveau ve Sembolizmin estetiğinden alan okült imgelemlerle aktaran ve daha sonraları kaos büyüsü olarak adlandırılacak birçok tekniğin de mucidi olan Spare’in sanatının, Aleister Crowley tarafından 1900'lerin başında başlatılan Okült Thelema[9] dinine olan inancıyla da iç içe geçmiş olduğunu görürüz. Sanatçının, “Sanat, bilinçaltında gizli olan bilginin içgüdüsel uygulamasıdır” sözüyle, aslında onun çok yönlü bir perspektifin öncüsü olduğu da açığa çıkar. Bu anlamda sanatının çeşitli yönlendirmelere tabi kalmadan, sezilerle ve dürtülerle ortaya çıkan bir ivme kazandığı ve yapıta aktarılırken de yapaylıktan uzak, doğalcı bir yaklaşımla ele alındığını söylemek doğru olacaktır.

Spare'ın sanatı ve büyüye karşı yenilikçi yaklaşımı, bilinç altında yatan imgelemleri, şeytani bir güçle harmanlayarak ve aslında eğitici bir girişimle gözler önüne sererek gelişmiş ve biçimlenmiştir. Bununla beraber Spare, gerek sanatında gerek kişisel yaşamında tüm ilgi alanlarını birer kimliğe dönüştürmüş ve bunları içselleştirerek yansıtmayı başarabilmiş bir kişilik olarak sanat yapma ve sanatçı olma gibi kavramlara da farklı birer boyut kazandırmıştır.

[1] Kaos büyüsü, çağdaş bir büyü uygulamasıdır. Bazen "sonuca dayalı büyü" olarakta anılan bir uygulamadır. [2] Sigil terimi, "mühür" anlamına gelen latince sigillum’dan türemiştir. Sihirde kullanılan bir sembol türüdür. Terim genellikle bir meleğin veya başka bir varlığın bir tür resimli imzasını ifade eder. Modern kullanımda, özellikle kaos büyüsü bağlamında sigil, uygulayıcının istediği sonucunun sembolik bir temsilini ifade eder. [3] Öte alemcilik ya da tinselcilik anlamına gelen kelime Latince ruh” anlamına gelen “spiritus” sözcüğünün sıfatı “spiritualis” sözcüğünden türetilmiş olup ruhçuluk anlamında kullanılmaktadır. . [4] Ontoloji ya da varlık felsefesi, temel sorunu varlık olan felsefi disiplindir. Varlık ya da varoluş ile bunların temel kategorilerinin araştırılmasıdır. "Varlık" ve "varoluş" ayrımını; "Varlık vardır" ve "Varlık yoktur" fikirlerini tartışır. [5] Bir kimsenin çalışma yöntemi veya alışkanlığını tanımlamakta kullanılan Latince bir deyimdir. [6] Austin Osman Spare’in 1905’de Londra’da yayınladığı ilk kitabı. [7] Austin Osman Spare’in 1913’de Londra’da yayınladığı diğer kitabı. [8] Geçit ayinlerini eylem perspektifinden tanımlamak anlamına gelir. [9] Thelema, "istencini yap" fikri üzerine kurulu öğreti. Temelleri François Rabelais tarafından atılmış büyük oranda ise Aleister Crowley tarafından geliştirilmiştir. Satanizme kaynaklık etmişir. Öğretinin en önemli kaynağı Crowley tarafından yazılan The Book of the Law’dur. (Resmi adıyla Liber AL vel Legis)

8 görüntüleme
 
  • Instagram

©2020, nazperi tarafından Wix.com ile kurulmuştur.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now