top of page
  • Yazarın fotoğrafınazperi

Okültizm kavramı ve 19. yüzyılda Okültizm

Güncelleme tarihi: 30 Tem 2020

Okült, gizli olduğu düşünülen bilginin, bilimsel olmayan metotlarla araştırılması demektir. Latince "gizlemek, saklamak, üstünü örtmek" anlamına gelen "occulere, occultus" kelimesinden türemiştir. Yunanca'da "ezoterik, esoterikos" ile eşanlamlıdır. Türkçe'de "gizlibilimler" olarak da bilinir.[1]

Okült ilimler, doğa ve insandaki fizik ötesi özellikleri kullanmaya yönelik olanın hal bilgisidir.[2] Yaradılış sırrımız da zaten var olan; ancak gizli kalan bir özelliktir.

Enerjinin potansiyeli ve her şeyin bir olduğunu kavranırsa, böylesi bir etkileşimin nasıl ortaya çıktığını da anlamak kolaylaşacaktır.

Temel olarak fizikötesine ve düşünceye yönelik olan her bilgi ve uygulama; uzun süreçleri aşmayı gerektirir. Bu yeniden kendini yaratma süreci, mistik anlamda, zihni aşan bir açılım oluşturur.

Rönesans’ta keşfedilen sanatta gerçekçilik / illüzyonizm, matematiksel perspektif bilgisine dayanmakta olup, tüm sahnenin seyircinin varsayımsal olarak kapladığı bir noktada birleşerek, uzak veya yakın bir yerde tasvir edilmesini sağladığından, illüzyonizm ve ona özgü matematiksel bakış açısı, izleyicinin ve sanatçının odağının statik bir noktaya sahip olduğunu gösterir.Okült teori ise, daha dinamik bir yaşam anlayışına sahiptir.[3] 19. yüzyılın sonlarında Fransız resim tarihinde sembolizm; izlenimciliğin ve izlenimcilik sonrasının ivmesine kıyasla genellikle romantisizmin ölüm sancıları olarak kabul edilse de, sembolist sanat 20. yüzyılın ilk zamanlarında, avangard sanatın gelişimi üzerinde çok daha fazla etkiye sahip olduğu gibi, en radikal sanatçılara, daha kavramsal bir sanat geliştirmeleri için bir başlangıç ​​noktası oluşturmuştur.[4] Bu yüzden Paris'teki sanatın 20. yüzyılın başlarındaki dinamizmi ve karmaşıklığı sembolizme çok şey borçludur ve bu da okült teori ve imgeleme çok şey borçludur.[5]

[1]https://tr.wikipedia.org/wiki/Okültizm [2]https://www.parapsikoloji.in/?s=okült [3]Nadia Choucha, Surrealism & The Occult, Rochester Vermont, Destiny Books,1992, s.20 [4]Nadia Choucha, Surrealism & The Occult, Rochester Vermont Destiny Books, 1992, s.23 [5]Nadia Choucha, Surrealism & The Occult, Rochester Vermont Destiny Books,,1992, s.23

19 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page