Türk Resim Sanatına Damga Vurmuş Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği

En son güncellendiği tarih: Tem 30

Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği, 1929 yılında kurulmuş, eğitim dönemleri Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluş yılları arasında geçen ressamların oluşturduğu, Cumhuriyet döneminin ilk sanatçı birliğidir. Daha çok kendi çalışma sistemlerine uygun mekan ve konular seçme arayışında olan bu sanatçılar, Ali Avni Çelebi, Ahmet Zeki Kocamemi, Refik Epikman, Cevat Dereli, Şeref Kamil Akdik, Mahmut Cuda, Nurullah Cemal Berk, Hale Asaf, Muhittin Sebati, Ratip Aşir Acudoğlu ve Fahrettin Bey gibi isimlerden oluşmaktadır.

Müstakiller, bir önceki kuşağın sanat alanındaki egemenliğine karşı durarak, yenilik arama amacında olmuşlardır. Bu anlamda Türk resim sanatında yeni bir dönemin öncüleri olarak addedilirler.Sanatçıların hepsi aynı amaç uğruna, farklı sanat akımlarını benimseyerek çalışmış olup, ağırlıklı olarak Avrupa’daki kübizm ve konstrüktivizm akımlarından etkilenmişlerdir.Zeki Kocamemi’nin, “Resim yapmak icad etmektir, taklit değildir’ sözü, bu grubunda eserlerinde çoğunlukla yansıttığı, 20. yüzyılda etkisi ağırlıkla hissedilen Cézanne kaynaklı kübizm akımını da ifade etmiş olur. Üç boyutlu, hacim etkisi yüksek, mekan ve konstrüksiyon ağırlıklı bir anlayış ile sentezlenen dönemin resim sanatında doğayı kaynak olarak gören resim, artık biçim bozmaya uğrayarak parçalanmış durumdadır. Bir kıyasa gidilecek olunursa, İzlenimciler’in temelde resim ile dış dünyanın gözle olan ilişkisini tuvale aktarırken, Müstakiller’in resim üzerinde adeta bir laboratuvar çalışması yapıyormuşçasına çalıştıkları fark edilir. Müstakil sanatçılar dış dünyayı görür ve onu resmederler, fakat burada amaç doğanın izlenmesini değil, bileşenlerinin ortaya çıkarılarak kuruluş ve yapısal sağlamlığın fark edilmesini sağlamaktır. Doğada o yapıyı oluşturan hatlar dışarı çıkarılıp yeni bir resim anlayışıyla yansıtılırken, perspektif, ışık ve gölge gibi unsurlar ikinci plana düşmüştür. Bununla beraber resim sanatını oluşturan hacim, inşa gibi öğelerin ön plana çıktığını gözlemlerken, konunun da zaman zaman arka plana atıldığı bir gerçektir. Bu noktada Müstakil Ressamlar ile beraber resimdeki kavramsal tarafın da gün yüzüne çıkmış olduğu aşikardır. Resme dair renkçi kaygılardan sıyrılıp, resmin çizgi ve desen ile ilgili yapısal sorunlarını özümseyerek yeni bir biçemle eserler üretmeye odaklanan sanatçılar, resmi kendi fikir gezegenleriymiş gibi düşünüp, tartar ve incelerler. Bunu yaparken “Birlikten güç doğar” sözünü de benimsedikleri bir gerçektir.

Bu birlik, Türkiye’de ilk defa sanatçının ekonomik özgürlüğünden söz ederek; resmin karşısında duran tutucu anlayışla mücadele etmiştir. Türk resim sanatını düzenli ve kalıcı temellere dayandırarak, bireysel sanat anlayışlarının yansıtılması amacıyla özgür bir çalışma alanı oluşturarak toplumda sanat beğenisinin yaygınlaşması için bir çatıda buluşmuşlardır.

Bir diğer yandan Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği’nin büyük bir inanç ve çabayla, Türk resim ve heykel sanatını toplum kültürüne yerleştirmeye çalışmış oldukları da görülür. Amaçları, resim ve heykel sanatının da geleneksel el sanatları gibi benimsenmesini kolaylaştırarak, Türk kültürüne bunu aşılamaktır.

7 görüntüleme
 
  • Instagram

©2020, nazperi tarafından Wix.com ile kurulmuştur.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now